Liczba odwiedzin strony: 58687 Osób na stronie: 28
 

Olejnik, Starosta i Wspólnicy. Kancelaria
adwokacko - radcowska

 
Dziennik Ustaw 2007 Nr 229 poz. 1688 - Chile-Polska. Umowa o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Santiago.2006.10.13
UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, podpisana w Santiago dnia 13 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 10 grudnia 2007 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 13 października 2006 r. została podpisana w Santiago Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w następującym brzmieniu: UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Chile, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", -   wyrażając wolę wzmocnienia stosunków przyjaźni i współpracy między Umawiającymi się Stronami, -   zaniepokojone wzrostem przestępczości zorganizowanej, -   przekonane o istotnym znaczeniu współpracy Umawiających się Stron dla skutecznego zwalczania przestępczości zorganizowanej, -   dążąc do wypracowania optymalnych zasad, form i sposobów pracy operacyjnej i działań prewencyjnych właściwych organów Umawiających się Stron, -   z zastrzeżeniem poszanowania obowiązujących norm prawa międzynarodowego w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Palermo dnia 12 grudnia 2000 roku, Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 roku oraz prawa wewnętrznego swych państw, kierując się zasadami równości, wzajemności i dwustronnych korzyści, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1  1.   Umawiające się Strony zobowiązują się do współpracy między...
Monitor Polski 2005 Nr 44 poz. 610 - Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2005 r
KOMUNIKAT PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2005 r. (M.P. z dnia 28 lipca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808) informuję, co następuje: Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco: moc dawki             - 44-167 nSv/h (nanosiwertów na godzinę) (średnio 88 nSv/h) Cs-137 w powietrzu    - 0,1-5,2 µBq/m 3 (mikrobekereli na m 3 ) (średnio 1,1 µBq/m 3 ) Cs-137 w mleku        - 0,2-0,8 Bq/dm 3 (bekerela na dm 3 ) (średnio 0,4 Bq/dm 3 ) Zawartość izotopu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi. Dane te wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.
KRS 0000336219 - FASO-FORUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ ORNONTOWIC
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FASO-FORUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ ORNONTOWIC STOWARZYSZENIE 2009-09-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZWYCIĘSTWA 7B 43-178 ORNONTOWICE ORNONTOWICE MIKOŁOWSKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000336219
KRS 0000336218 - FUNDACJA ARTELIER
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FUNDACJA ARTELIER FUNDACJA 2009-09-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
JAGIELLOŃSKA 11/3 70-437 SZCZECIN M. SZCZECIN M. SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000336218
KRS 0000336217 - STOP NADCIŚNIENIU SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOP NADCIŚNIENIU SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2009-09-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BIESIADNA 7 35-304 RZESZÓW M. RZESZÓW M. RZESZÓW PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
813-359-84-72 (b/d) 0000336217
KRS 0000336216 - PURE INVEST SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PURE INVEST SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-09-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RYNEK-RATUSZ 11/12 50-106 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000336216
KRS 0000336215 - MAXIPHARMA DOMINIKA GLIŃSKA-LESISZ SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MAXIPHARMA DOMINIKA GLIŃSKA-LESISZ SP. J. SP. J. 2009-09-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POLNA 2/1/3 55-010 ŚWIĘTA KATARZYNA ŚWIĘTA KATARZYNA WROCŁAWSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
896-148-97-91 21058747 0000336215
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Zgorzelec HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Olejnik, Starosta i Wspólnicy. Kancelaria adwokacko - radcowska
radca prawny dolnośląskienotariusz dolnośląskiekomornik dolnośląskieagencja / skład celny dolnośląskieuczelnia prawnicza dolnośląskieprawnik dolnośląskieprawnikReklama